ASUS KCMR-D12 gratis nedlasting av drivere

Liste over drivere, programvare, ulike verktøy og firmware er tilgjengelig for Serverenhet ASUS KCMR-D12 her.

Velg fil og gå til siden for filen.

 • Promise AHCI Compatible RAID Controller

  For: Windows 7, Windows 7 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.04.13   Utgi: 5.­1.­0.­x

  Størrelse: 147.75 Mb   (ZIP)

  223 søk
 • ASUSNU

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 2.­7

  Størrelse: 1.35 Mb   (ZIP)

  216 søk
 • ASPEED AST2050 Display

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.04.13   Utgi: 0.­92.­02

  Størrelse: 12.87 Mb   (ZIP)

  214 søk
 • INTEL WG82574L /­ NH82580EB /­ NH82580DB

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.04.13   Utgi: -

  Størrelse: 117.42 Mb   (ZIP)

  211 søk
 • POWERNOW

  For: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 1.­3.­2.­0053

  Størrelse: 7.11 Mb   (ZIP)

  199 søk
 • MIO AUDIO

  For: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.04.13   Utgi: R2.­51

  Størrelse: 107.28 Mb   (ZIP)

  197 søk
 • AMD SR56X0

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2012.02.13   Utgi: 1.­0.­3.­0020

  Størrelse: 26 Kb   (ZIP)

  193 søk
 • ASUS KCMR-D12

  For: BIOS

  Utgitt: 2010.12.06   Utgi: 0304

  Størrelse: 833 Kb   (ZIP)

  190 søk
 • AMD SP5100

  For: Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 1.­2.­0.­164

  Størrelse: 8.23 Mb   (ZIP)

  187 søk
 • ScrnSavr

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 3.­5.­3.­0

  Størrelse: 7.61 Mb   (ZIP)

  182 søk
 • ARC

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 3.­0.­0.­11

  Størrelse: 2.36 Mb   (ZIP)

  175 søk
 • ASWM

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: -

  Størrelse: 134.69 Mb   (ZIP)

  171 søk
 • Update

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 7.­02.­24

  Størrelse: 3.01 Mb   (ZIP)

  156 søk
 • Adobe

  For: Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 9.­3.­0.­148

  Størrelse: 186.62 Mb   (ZIP)

  149 søk
 • INTEL WG82574L /­ NH82580EB /­ NH82580DB

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  Utgitt: 2013.04.16   Utgi: -

  Størrelse: 157.74 Mb   (ZIP)

  146 søk
 • Adobe

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  Utgitt: 2013.04.16   Utgi: -

  Størrelse: 154.37 Mb   (ZIP)

  145 søk
 • AMD AHCI Controller Version

  For: Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2012.02.13   Utgi: -

  Størrelse: 10.75 Mb   (ZIP)

  143 søk
 • MIO AUDIO 888 /­ MIO AUDIO

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: R3.­35

  Størrelse: 121.32 Mb   (ZIP)

  141 søk
 • ASPEED AST2050

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 0.­92.­02

  Størrelse: 12.92 Mb   (ZIP)

  139 søk
 • ASUSUpdate

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: S7.­02.­24

  Størrelse: 3.01 Mb   (ZIP)

  138 søk
 • ScrnSavr

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 3.­5.­3.­0

  Størrelse: 7.59 Mb   (ZIP)

  138 søk
 • ASWM

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 2.­1 Build 17

  Størrelse: 26.53 Mb   (ZIP)

  137 søk
 • Promise SW ROMB

  For: Windows 7, Windows 7 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit

  Utgitt: 2012.04.26   Utgi: -

  Størrelse: 175.58 Mb   (ZIP)

  133 søk
 • AMD SP5100

  For: Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  Utgitt: 2013.04.16   Utgi: -

  Størrelse: 8.54 Mb   (ZIP)

  133 søk
 • Lm_­sensors

  For: Linux

  Utgitt: 2010.12.07   Utgi: 10.­11.­23

  Størrelse: 801 Kb   (ZIP)

  131 søk
 • POWERNOW

  For: Windows XP, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: -

  Størrelse: 7.11 Mb   (ZIP)

  128 søk
 • ASWM

  For: Linux

  Utgitt: 2010.12.07   Utgi: 2.­0-

  Størrelse: 88.36 Mb   (ZIP)

  125 søk
 • MIO AUDIO

  For: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 5.­10.­0.­6167

  Størrelse: 108.21 Mb   (ZIP)

  125 søk
 • Promise SW ROMB

  For: Linux

  Utgitt: 2010.12.07   Utgi: -

  Størrelse: 147.95 Mb   (ZIP)

  124 søk
 • Lm_­sensors

  For: Linux

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: -

  Størrelse: 801 Kb   (ZIP)

  119 søk
 • INTEL WG82574L /­ NH82580EB /­ NH82580DB

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 11.­14.­48.­0

  Størrelse: 109.89 Mb   (ZIP)

  116 søk
 • ASUSUpdate

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  Utgitt: 2013.04.16   Utgi: 8.­0.­0

  Størrelse: 3.4 Mb   (ZIP)

  115 søk
 • ASUS KCMR-D12

  For: BIOS

  Utgitt: 2010.11.24   Utgi: 0204

  Størrelse: 793 Kb   (ZIP)

  114 søk
 • INTEL WG82574L

  For: Linux

  Utgitt: 2010.12.07   Utgi: 1.­2.­10

  Størrelse: 89.47 Mb   (ZIP)

  113 søk
 • ARC

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 3.­0.­0.­15

  Størrelse: 2.36 Mb   (ZIP)

  113 søk
 • NU

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 2.­7

  Størrelse: 1.35 Mb   (ZIP)

  112 søk
 • ASPEED AST2050

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Solaris

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 0.­90.­08

  Størrelse: 10.84 Mb   (ZIP)

  111 søk
 • AMD SP5100

  For: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  Utgitt: 2012.02.13   Utgi: 5.­10.­1000.­8

  Størrelse: 436 Kb   (ZIP)

  104 søk
 • AMD AHCI Controller Version

  For: Other

  Utgitt: 2012.02.13   Utgi: 20.­1.­0

  Størrelse: 40 Kb   (ZIP)

  101 søk
 • Promise SW ROMB

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.12.14   Utgi: 5.­1.­0.­9

  Størrelse: 186.23 Mb   (ZIP)

  94 søk
 • ASUS Remote Console utility

  For: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2

  Utgitt: 2011.04.13   Utgi: 3.­0.­0.­14

  Størrelse: 2.35 Mb   (ZIP)

  92 søk
 • ASWM

  For: Linux

  Utgitt: 2010.10.26   Utgi: 2.­0-

  Størrelse: 81.78 Mb   (ZIP)

  81 søk

Populære ASUS Serverenheter filer